Orar

Orarul actualizat este disponibil pe pagina Facultății de Științe Politice http://politice.ro/ro/orare